ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Web, estant obligat a:
1. Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre o de realització de la comanda, i mantenir-los actualitzats, atès que faci ús de la Web.
2. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
3. No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori en raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
4. No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Web, dels proveïdors de la Fi de la Fam o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
5. No utilitzar els continguts de la Web i la informació de la mateixa per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
6. No intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
La Fi de la Fam es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Web i els seus continguts, inclosos a títol enunciatiu les imatges, so, àudio, *video, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, combinacions de colors, estructura, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial són propietat i titularitat de la Fi de la Fam o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la Web.
Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Fi de la Fam.
L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la Fi de la Fam. L’usuari podrà utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l’usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita de la Fi de la Fam. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la Web.

RESPONSABILITAT

La Fi de la Fam no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
LaFi de la Fam no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la Web. No obstant això, LaFi de la Fam es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix a la Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador de la Web.
La Web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament les 24 hores del dia 7 dies a la setmana, tot l’any. No obstant això, LaFi de la Fam no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major que facin impossible l’accés a la Web.
Està prohibida la introducció de hiperenllaços amb finalitats comercials en pàgines web alienes a la Fi de la Fam que permetin l’accés a la Web, sense el consentiment previ de laFi de la Fam.
LaFi de la Fam no es responsabilitza de l’ús o el contingut de les pàgines web de tercers que puguin enllaçar amb lafidelafam.com.