AVÍS LEGAL

La Fi de la Fam Gourmet S.L.
C/ L’Alber 3
Sueca – 46410
València

Tel. 961 710 268
info@lafidelafam.com

TRACTAMENT I PRIVACITAT DE DADES

L’accés i ús del lloc web www.lafidelafam.com (d’ara endavant, ‘Web’ o ‘lafidelafam.com’) atribueix la condició d’usuari al visitant de la Web i implica la total acceptació sense reserves per part de l’usuari de les condicions d’ús vigents a cada moment.
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, La Fi de la Fam, com a responsable de la Web, en compliment del que es disposa en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris de la Web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

DADES QUE RECOPILA LA FI DE LA FAM

La Fi de la Fam pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la Web: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon i data de naixement quan l’usuari visita la Web, es registra, realitza una reserva online, es posa en contacte amb La Fi de la Fam o participa en promocions o enquestes de la Fi de la Fam.
En qualsevol cas, les dades sol·licitades a través de la Web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que l’usuari no faciliti les dades sol·licitades, La Fi de la Fam no garanteix que la informació i serveis prestats s’ajustin per complet a les seves necessitats.

ÚS DE LA INFORMACIÓ PERSONAL DE CLIENTS I USUARIS WEB

L’usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part de la Fi de la Fam amb els següents finalitats:

· Processar les seves reserves online, inclòs l’enviament de correus electrònics i/o missatges de text per informar-li sobre l’estat de la seva reserva.
· Contactar amb vostè en cas que hi hagi algun problema amb algun de les seves reserves.
· Respondre als seus dubtes i consultes.
· Enviar-li comunicacions comercials a través d’e-mail per informar-li de noves promocions, ofertes especials i novetats relacionades amb la Web i/o LaFi de la Fam en general. Les comunicacions comercials seran relatives amb serveis oferts per la Fi de la Fam, així com per part dels col·laboradors amb els quals aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En cap cas, els col·laboradors tindran accés a les dades personals dels usuaris. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de la Fi de la Fam i seran relatives a productes i serveis relacionats amb el seu sector comercial.

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ PERSONAL DE CLIENTS I USUARIS WEB

La Web utilitza tècniques de seguretat de la informació tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir la confidencialitat dels mateixos. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari accepta que La Fi de la Fam obtingui dades a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
La Fi de la Fam manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.
La Fi de la Fam informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres companyies i que, en el suposat cas que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de les dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars dels mateixos.

DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LA INFORMACIÓ PERSONAL DE CLIENTS I USUARIS WEB

La Fi de la Fam garanteix als usuaris, a tot moment, l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició sobre les dades personals facilitades pels mateixos, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) els usuaris de la Web podran exercir tals drets remetent una sol·licitud expressa, amb còpia del seu DNI, indistintament, al nostre correu electrònic info@lafidelafam.com o trucant al telèfon 961 710 268 on La Fi de la Fam li proporcionarà un correu postal on efectuar el seu enviament.

RECOPILACIÓ I ÚS DE LES ADRECES IP PER LA FI DE LA FAM

Els servidors de la Web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats pels usuaris.
Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Aquesta informació permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre de visites realitzades a la Web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

ENLLAÇOS EN LA FI DE LA FAM A ALTRES PÀGINES WEB

La Web pot contenir enllaços a altres llocs web, amb polítiques de privadesa diferents a la de la Fi de la Fam. En aquest sentit, La Fi de la Fam no es fa responsable del contingut o pràctiques dels llocs enllaçats. La Fi de la Fam recomana als usuaris de la Web que revisin la política de privadesa de qualsevol lloc web al que puguin accedir a través de lafidelafam.com.

ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Web, estant obligat a:
1. Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre o de realització de la comanda, i mantenir-los actualitzats, atès que faci ús de la Web.
2. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
3. No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori en raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
4. No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Web, dels proveïdors de la Fi de la Fam o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
5. No utilitzar els continguts de la Web i la informació de la mateixa per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
6. No intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
La Fi de la Fam es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Web i els seus continguts, inclosos a títol enunciatiu les imatges, so, àudio, *video, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, combinacions de colors, estructura, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial són propietat i titularitat de la Fi de la Fam o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la Web.
Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Fi de la Fam.
L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la Fi de la Fam. L’usuari podrà utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l’usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita de la Fi de la Fam. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la Web.

RESPONSABILITAT

La Fi de la Fam no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
La Fi de la Fam no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la Web. No obstant això, La Fi de la Fam es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix a la Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador de la Web.
La Web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament les 24 hores del dia 7 dies a la setmana, tot l’any. No obstant això, La Fi de la Fam no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major que facin impossible l’accés a la Web.
Està prohibida la introducció de hiperenllaços amb finalitats comercials en pàgines web alienes a La Fi de la Fam que permetin l’accés a la Web, sense el consentiment previ de laFi de la Fam.
La Fi de la Fam no es responsabilitza de l’ús o el contingut de les pàgines web de tercers que puguin enllaçar amb lafidelafam.com.

ÚS DE COOKIES EN LA FI DE LA FAM

La Fi de la Fam, pel seu propi compte pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.
Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la Web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis o promocions exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades.
Garantías sobre el uso de las cookies

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb usuaris anònims i el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes dades personals sobre els usuaris.
Algunes cookies són utilitzades per tercers (ex. Google) per facilitar a la Fi de la Fam dades sobre l’efectivitat de les seves promocions. En cap cas les cookies recapten informació personal amb la qual es pugui identificar a un usuari en específic.
Les cookies utilitzades a la Web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. Cap de les cookies utilitzades a la Web tindrà un període de vigència superior a dos anys.
Els usuaris tenen la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisats de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació en el seu equip.
L’usuari, en eliminar les cookies de la Fi de la Fam o deshabilitar-les, s’exposa a no poder accedir a determinades funcionalitats de la Web.
Per utilitzar la Web, no resulta necessari que els usuaris permetin la instal·lació de les cookies, sense perjudici que sigui necessari que els mateixos iniciïn sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o inici de sessió.

TIPUS DE COOKIES QUE UTILITZA LA FI DE LA FAM

La Fi de la Fam utilitza aquests tipus de cookies:

Cookies pròpies
Són aquelles que s’envien al teu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licites.

Cookies de sessió
Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a la Web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que solament interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.

Cookies tècniques
Permeten a l’usuari navegar per la Web i usar funcionalitats tals com l’elecció d’idioma o realitzar reserves.

Cookies de tercers
Són aquelles que s’envien al teu equip des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora. Com per exemple, les usades per xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.

Cookies analítiques
Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.
La Fi de la Fam utilitza cookies de Google Analytics per quantificar el nombre d’usuaris que visiten la Web i permet a La Fi de la Fam millorar contínuament els seus serveis i l’experiència de compra dels usuaris de la Web. Per obtenir més informació, pots consultar la pàgina de privadesa de Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

COM PUC CONFIGURAR LES COOKIES?

Per complir amb la legislació vigent, hem de demanar el seu permís per gestionar cookies. Si decideix no autoritzar el tractament indicant-nos la seva no conformitat, solament usaríem les cookies que són imprescindibles per a la navegació per la nostra web. En aquest cas, no emmagatzemaríem cap cookie. En el cas de seguir navegant pel nostre lloc web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús.
Tingui en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i cada vegada que vagi a navegar per la nostra web haurem de sol·licitar-li de nou la seva autorització per a l’ús de cookies.
Pot modificar la configuració del seu accés a la pàgina web. Ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip a qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració de la seva navegador:

Desde Firefox
Desde Chrome
Desde Safari
Desde Explorer